Cesc Poch, sancions a Irak

"L´embargament a Irak ja ha mort 1.300.000 persones"

1/ 5/ 1999

 
El membre de la Plataforma per l´Aixecament de Sancions, Cesc Poch

El terrassenc i tècnic de joventut de la UGT, Cesc Poch Ros, 28, que va viatjar a l'Irak el passat mes de gener, va ser dijous al Casal Pere Quart, convidat pels insubmissos, per explicar per què ell és membre de la Plataforma per l'aixecament de sancions a Irak.


"Dos representants de la ONU a Irak ja han dimitit i l´actual dimitirà aquest mes"

--Quina és la situació avui a Irak?

--En vuit anys, i només a causa de l'embargament, han mort 1.300.000 persones.

--Que es veu pel carrer?

--Que, menys benzina, falta de tot. Com que no tenen ni detergent, netegen la roba amb petroli. Com que no tenen insecticida, l'Hotel Melià és plé de escarabats. Com que no tenen oxígen per les incubadores, els nens porematurs moren. Com que no tenen llapissos...

--També els han embargat els llapissos?

--Sí perque són de grafit i el Consell de Seguretat de la ONU els ha vetat perque considera que amb moltes tonelades de grafit poden fer armes.

--Però també els han vetat els medicaments.

--És clar! (irònic) Les pastilles per l'atac de cor porten nitroglicerina. En poden fer bombes! Segons l'informe del mateix president de l'ONU, Kofi Annan, falten el 90% de medicaments a les farmàcies i el 48% als hospitals.

--Què més diu aquest informe?

--Que la mortalitat infantil s'ha multiplicat per 5, el còlera per 2.500, les malaties respiratòries per 3.000, la malnutrició infantil ja arriba al 65% i l'aigua potable només arriba al 40% perque amb el clor en podrien fer armes químiques.

--Si Kofin Annan sap tot això perque no aixeca les sancions?

--Perque ell no mana. Rússia, França i Xina ja volen aixecar-les. Però Estats Units i Gran Bretanya exerceixen el dret de vet al Consell de Seguretat i no es pot fer res.

--Què s'espera que faci Irak?

--Els iraquians diuen que ells ja han complert totes les resolucions: han reconegut Kuwait, han acceptat la frontera, han perdut jaciments fronterers, han permés que l'USCOM investigui fins a l'últim racó del país, ja no buscant armes, sino la capacitat futura armamentista de l'Irak!... És clar, se senten humiliats.

--Aquella comissió de l'ONU estava realmente dirigida per Estats Units?

--Jo només sé que a un professor universitari de Físiques el van anar a buscar a casa seva de matinada amb tota la prepotència, per a que els obrís el departament a mitja nit.

--Així doncs, quí manté l'embargament i per què?

--L'hegemonia del petroli i per seguir mantenint el control del petroli. La clau de la qüestió és aquesta.

--Expliqui's.

--L'any 1982 Irak va nacionalitzar el petroli i això va suposar un creixement econòmic tan important del país que va espantar a les companyies petrolíferes d'Occident. Irak té el 10% de les reserves mundials.

--Vol dir que darrera l' embargament que està matant el poble iraquià hi ha la British Petrolium (BP), Texaco, Shell, Exxon i demés?

--Evidentment.

--Què hi vau anar a fer?

--Va ser una delegació de 31 ONGs espanyoles, 20 d'elles catalanes, que ens vam organitzar després dels bombardejos del desembre.

--Anaveu teledirigits?

--No. Vam tenir entrevistes amb ministres, inclós Tarek Aziz, amb el responsable de Càrites, que és nunci del Vaticà, amb el responsable del programa humanitari de Nacions Unides i amb persones de barris populars.

--Què diu Tarek Aziz?

--Jo li vaig preguntar pels kurds i ell em va respondre que Irak era l'unic país que permetia als kurds estudiar en la seva llengua. I és veritat,

--Què diu el representant de l'ONU?

--Que els seus dos antecessors jahan dimitit i que ell pensa dimitir el maig perque l'ajuda que reparteixen només arriba al 10 per cent de la població.

--Per què les ONGs catalanes no recullen diners ni material humanitari per Irak?

--Nosaltres, des de la UGT, paguem visites oftalmològiques a la Barraquer. Però és que el govern iraquià diu que no vol ajuda humanitària perque, en el fons, només serveix per legitimar l'embargament. El que volen és que les ONGs demanin que s'aixequi l'embargament.

--De fet, tampoc recullen res pel matxacat poble serbi.